Vlastné parkovisko zdarma !

Zaparkujte u nás pohodlne, blízko a zadarmo, na našich 5-tich vyznačených parkovacích miestach. Stačí si zobrať kartičku na vjazde, prejsť cez rampu                a zaparkovať.  Kartičku si prosím zoberte so sebou do prevádzky, pri odchode Vám ju odblokujeme na výjazd.

NOVÁ FAREBNÁ VEĽKOPLOŠNÁ TLAČIAREŇ-KOPÍRKA-SCANER
používa voskové farby, čím je váš výkres chránený aj pred vlhkosťou a ďaždom na stavbe.