Milí naši klienti, 
     počnúc dňom 26.06.2019  je po oprave cesty opäť prístup na naše parkovisko z Priemyselnej ulice ( Bajkalská / Trenčianska Lidl / Priemyselná SaS ) cez rampu.
     Ďakujeme za trpezlivosť.


NOVÁ FAREBNÁ VEĽKOPLOŠNÁ TLAČIAREŇ-KOPÍRKA-SCANER
používa voskové farby, čím je váš výkres chránený aj pred vlhkosťou a ďaždom na stavbe.