NOVÁ FAREBNÁ VEĽKOPLOŠNÁ TLAČIAREŇ-KOPÍRKA-SCANER
používa voskové farby, čím je váš výkres chránený aj pred vlhkosťou a ďaždom na stavbe.